Forretnings­­betingelser 

og privatlivs­ politik

Forretnings­betingelser

Følgende forretningsbetingelser gælder for enhver opgave, med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser hos conmigo. 

Rettigheder

Conmigo har alle rettigheder til materiale, som stilles til rådighed i forbindelse med coaching, Outplacement, workshops og foredrag, med mindre andet aftales skriftligt. Kunden får brugsret til materialet. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget brug, og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. 

Priser

Alle priser angives i danske kroner (DKK) ekskl. moms. 

Betalingsbetingelser

For B2B
Ordrer fra B2B er bindende, med mindre andet er aftalt skriftligt. conmigo forpligter sig til at levere den aftalte ydelse på aftalt tidspunkt til den aftalte pris. Betalingsbetingelser kan være forskellige fra kunde til kunde, men er som udgangspunkt 8 dage fra fakturadato. Herefter kan der beregnes renter i overensstemmelse med den til enhver tid gældende rentelov.

  • Outplacement og coachingforløb betales ved aftalens indgåelse, med mindre andet aftales skriftligt.
  • Såfremt en kunde stopper sit Outplacement eller coachingforløb, inden alle sessioner er afholdt, enten på grund af nyt arbejde eller af andre årsager, refunderer conmigo ikke for resterende ikke-afholdte sessioner.
  • Tidspunkter for møder i forbindelse med Outplacement og coaching kan uden beregning ændres eller aflyses op til 24 timer før aftalt møde, med mindre andet aftales, og/eller at der er tale om force majeure.
  • Ved afbookning af workshops senere end 14 dage før afholdelse, faktureres honoraret fuldt ud. Dato for afholdelsen kan rykkes til en senere dato efter skriftlig aftale. Kan der ikke opnås enighed om ny dato, og er der mindre end 14 dage til den oprindelige aftalte dato for afholdelse af workshoppen eller foredraget, faktureres honoraret fuldt ud.

For private
Betaling sker kontakt eller via MobilePay ved første session. Ved køb af klippekort afregnes den fulde pris ved første session. Afbud eller ændring af tidspunkt kan uden beregning ske op til 24 timer før aftalt møde, med mindre der er tale om force majeure. conmigo kan ikke holdes ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, som kunden måtte lide i disse situationer.
 

Fortrolighed

Conmigo forpligter sig til at behandle informationer, oplysninger og materiale, som conmigo kommer i besiddelse af i forbindelse med coaching, Outplacement, workshops og foredrag fortroligt. conmigo deler ikke kunders oplysninger, informationer og materiale med uvedkommende tredjemand, med mindre kunden har givet tilladelse hertil. 

Ansvar

Ethvert erstatningsansvar, som Marianne Beck og virksomheden conmigo måtte pådrage sig i relation til sine 1:1 coaching og Outplacementforløb, workshops og foredrag er begrænset til direkte tab og skade. Dog kan beløbet aldrig overstige mere end 50% af den indbetalte pris ekskl. moms. conmigo og Marianne Beck er ikke ansvarlig for indirekte tab eller skade. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte tab og skade gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Marianne Beck har handlet simpelt uagtsomt.

 

Privatlivspolitik

Det er vigtigt for conmigo, som drives af Marianne Beck, at respektere og beskytte personoplysninger (privatlivet) i videst muligt omfang. Derfor behandler jeg kun personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt, altid i fortrolighed og med fokus på høj sikkerhed. Hermed sikrer jeg, at persondatalovgivningen (Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven) overholdes.

Denne privatlivspolitik omhandler, hvordan jeg behandler personoplysninger, når du eller din virksomheds medarbejdere deltager på workshops, ved foredrag og/eller indgår i coaching og Outplacementforløb hos conmigo eller besøger mit website. 

Hvem er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger

conmigo er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger og har følgende oplysninger:

Marianne Beck | Executive coach & facilitator
CVR nr. 25030044
S. Kierkegaardsvej 12
3400 Hillerød

 

Formålet med behandling og kategorier af personoplysninger

I forbindelse med levering af mine ydelser, og for at kunne indgå eller opfylde den aftale jeg har med dig eller den virksomhed du repræsenterer, kan jeg behandle en række personoplysninger om dig. Disse omfatter identitets-, kontakt- og professionelle oplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer, stilling samt eventuelle persontestresultater. Herudover behandler jeg betalingsoplysninger. Retsgrundlaget for min behandling af personoplysninger er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1, litra b.

For at jeg kan besvare din henvendelse, er det nødvendigt, at du afgiver visse personoplysninger så som navn, e-mailadresse og telefonnummer, hvis du benytter kontaktformularen på mit website.

På websitet bruger jeg cookies, dvs. en tekstfil som gemmes på din computer, mobil eller tablet med det formål at genkende den, huske indstillinger, føre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning her.

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere, at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til. 

Hvor stammer dine personoplysningerne fra

Dine personoplysninger får jeg primært fra dig eller fra HR i den virksomhed, hvor du er ansat. Herudover kan jeg få dem fra mit netværk fx LinkedIn eller samarbejdspartnere i tilfælde, hvor jeg bliver bedt om at kontakte dig, fordi mit netværk har henvist mig til dig og har en aftale med dig om, at jeg kontakter dig. 

Modtagere af dine personoplysninger

Kun såfremt det er nødvendigt, overlader jeg dine personoplysninger til conmigos leverandører, fx mine IT-leverandører og min revisor. Disse leverandører behandler alene dine personoplysninger på conmigos vegne og i overensstemmelse med conmigos instruks. 

Sikkerhed

Jeg har høje standarder for sikkerhed – også for at beskytte dine personoplysninger. Derfor har jeg procedurer der sikrer, at jeg lever op til dem og opfylder kravene til passende sikkerhedsforanstaltninger i persondatalovgivningen.

Cookies

Facebook Pixels:
Jeg bruger Facebook Pixels til at spore og måle på mine annoncer igennem Facebook. Ved at aktivere denne funktion accepterer du, at din data bliver benyttet i Facebook Pixels. 

Opbevaring og sletning af personoplysninger

Jeg sletter dine personoplysninger, når jeg ikke længere har behov for at behandle dem i forhold til et coaching eller Outplacementforløb samt en workshop eller et foredrag. 

Dine rettigheder

Persondatalovgivningen giver dig en række rettigheder i forhold til hvordan jeg behandler dine personoplysninger. De er:

  • Du har i vidt omfang ret til at få indsigt i dine personoplysninger, som jeg behandler.
  • Du kan gøre indsigelse mod indsamling og viderebehandling af dine personoplysninger.
  • Du har ret til at få rettet dine personoplysninger og til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.
  • Du har i et vist omfang ret til at få slettet dine personoplysninger.
  • Du kan i et vist omfang anmode om, at jeg giver dig en kopi af dine personoplysninger, og viderebringer oplysningerne til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Såfremt du eller din virksomheds medarbejder(e) ønsker at gøre brug af rettighederne ovenfor, bedes du kontakte mig på marianne@conmigo.dk

Yderligere information om rettigheder findes i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på datatilsynets hjemmeside.

Du eller din virksomheds medarbejder(e) har ret til at indgive en klage til Datatilsynet ved utilfredshed med den måde jeg behandler personoplysninger. Datatilsynets kontaktoplysninger findes på datatilsynets hjememside. 

Ændringer af privatlivspolitikken

Jeg forbeholder mig retten til at ændre denne privatlivspolitik. 

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer angående min behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at skrive til marianne@conmigo.dk

BLIV RINGET OP